Mgr. Dana Pokorná - dříve O.K. Service

víc než jen ubytování...


Dovolená v Dobřečově - v chatě "Pod vrškem"
s tradicí od roku 1990...


Ubytovací řád a bezpečnostní pokyny


1. Slovo úvodem


Vážení hosté, předem se omlouváme za poněkud přísnější tón, avšak pamatujte prosím, že tak činíme jednak v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti a jednak proto, že Vám na jistou dobu svěřujeme do užívání majetek velmi vysoké hodnoty, jehož vybudování stálo značné úsilí. Pevně věříme, že jsme sestavili ubytovací řád, který je vyvážený a který Vám, našim hostům, zpříjemní pobyt a předejde případným nejasnostem a především úrazům. V případě dotazů jsme Vám samozřejmě kdykoli ochotně k dispozici.

2. Ubytovací řád

Tento Ubytovací řád upravuje podmínky pronájmu objektu
dle §9 zák.586/1992 Sb. ze strany soukromé osoby Mgr. Dana Pokorná – O. K. Service (dále jen „ubytovatel“) vůči osobám ubytovaným v objektu v Dobřečově (dále jen „hosté“ nebo „host“)

 
2.1 Váš příjezd

I.

Hosté nastoupují pobyt v 15:00, pokud není dohodnuto jinak. Nemůžete-li dohodnutou hodinu nástupu z jakéhokoli důvodu dodržet, informujte nás prosím předem. Při dopravních komplikacích prosíme o SMS s délnou zdržení. Obvyklá tolerance neoznámeného pozdního příjezdu činí 2 (dvě) hodiny. Za každou započatou hodinu čekání na Váš příjezd bez předchozího včasného oznámení jsme oprávněni účtovat poplatek ve výši 200,- (dvě stě) Kč. Aktuální výluky či jiná omezení na trase zveřejňujeme na facebooku: www.facebook.com/okservice.dobrecov

Na místo ubytování smíte přijet i dříve než v dohodnutou hodinu, avšak v takovém případě prosím respektujte čas, který potřebujeme k přípravě kvalitního a čistého ubytování, a vyčkejte na dokončení všech příprav.


II.

Při nástupu je nutný Váš souhlas s tímto ubytovacím řádem a poskytnutí osobních údajů, které musíme zapsat do knihy ubytovaných hostů. Manipulace s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v účinném znění.


Bez splnění této podmínky nemůžete být ubytováni a ztrácíte nárok na navrácení částky, kterou jste uhradili.

III.

Při příjezdu skládáte vratnou kauci ve výši 500Kč/osobu či zvíře, minimálně 2 000,- (dva tisíce) Kč na úhradu případných věcných škod.  Nezpůsobíte-li žádné věcné škody a nebude jiný zde uvedený důvod ke snížení kauce (např. neprovedený běžný úklid, nutný zvýšený úklid chlupů po línavém zvířeti, atp. viz níže), bude Vám kauce v den Vašeho odjezdu navrácena v plné výši. Způsobíte-li věcné škody, bude výše takových věcných škod ze složené kauce odečtena, případné škody vyšší hodnoty bychom řešili individuálně. Při Vašem odjezdu si vyhrazujeme právo individuálně rozhodnout o vrácení kauce až ve 13:00 dne Vašeho odjezdu, příp. (pokud nebudete chtít čekat) poukázání na Váš účet. Při p
řevzetí chalupy do užívání na Vaše přání uděláme k čemukoli foto či jiný záznam dle Vašeho přání, abyste měli jistotu, že při odjezdu nebudeme požadovat úhradu něčeho, co jste nezpůsobili.

 
2.2 Váš pobyt

I.

Veškeré případné věcné škody je třeba neprodleně ohlásit. Určitě Vám nebudeme účtovat jednu rozbitou skleničku, avšak podaří-li se Vám rozbít pět sklenic a čtyři talíře, budeme nepochybně požadovat přiměřenou náhradu. Věci poškozené jen částečně, neopravitelné bezvadně do nástupu dalších hostů, musíme vyměnit za nové; hradíte pak cenu nového kusu a poškozený si můžete odvést.

Zdůrazňujeme, že veškeré věcné škody je třeba ohlásit ihned, abychom mohli poškozené či rozbité věci včas zajistit a poskytnout tak hostům, kteří přijedou po Vás, stejně kvalitní ubytování jako Vám. Pokud tak neučiníte a nebude možné pro další hosty zjednat nápravu, jsme oprávněni účtovat Vám navíc 500Kč, kterou předáme jako kompenzaci dalším hostům.

II.

Veškeré zařízení a vybavení objektu používejte tak, jak jsme Vám vysvětlili při Vašem příjezdu. Dodržujte pokyny a upozornění, zejména ta bezpečnostní.
Nenechávejte bez dozoru osobní věci nebo věci větší hodnoty.

Parkujte nejlépe před chatou, je tam pro Vás připravné parkoviště
.


III.


PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ!

Uvnitř všech budov platí přísný zákaz kouření. Venku neházejte špačky po zemi, používejte k tomu určené popeníky!

Kromě bezpečnostního rizika pamatujte i na skutečnost, že po Vás přijedou další hosté, kteří mohou být nekuřáci a které mohou zbytky zápachu cigaretového kouře obtěžovat. Jste-li kuřáci, jistě sami dobře víte, že cigaretový kouř nelze vyvětrat během jednoho dopoledne.

Prosíme Vás proto o zvýšenou ohleduplnost k hostům, kteří přijedou po Vás.

IV.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ jakékoli manipulace se zahradní technikou i jiným zařízením.

V případě jakéhokoli problému nás neprodleně kontaktujte, nepokoušejte se o jakékoli opravy !!!

PŘÍSNÝ ZÁKAZ jakékoli manipulace s prvky výpočetní techniky

Zajišťují pokrytí WiFi signálem celého objektu a okolí a jsou nemalé hodnoty. Při jejich poškození požadujeme plnou náhradu! Manipulací s nimi si též můžete znepřístupnit internet na zbytek Vašeho pobytu.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ také platí pro sdělování přístupového klíče neubytovaným osobám a zneužití internetu (prolamování hesel, skenování sítě, vedení zahlcujících síťových útoků, rozesílání spamu, atp.). Identifikované takové chování zamená zamezení přístupu na internet po zbytek pobytu !

V.

Máte-li s sebou domácí zvíře, zejména psa nebo kočku, nedovolte prosím, aby znečišťovalo bezprostřední okolí objektu. Případné exkrementy prosím zabalte do plastového sáčku a zlikvidujte v obecních odpadkových koších, které jsou k tomuto účelu určené.

Upozorňujeme, že domácí zvíře nesmí obtěžovat své okolí. Mějte je prosím proto neustále pod kontrolou.

Případné opakované porušení tohoto ustanovení nebo dokonce napadení cizí osoby zvířetem je důvodem k předčasnému a okamžitému ukončení pobytu hosta bez nároku navrácení částky za nevyužité dny pobytu.


VI.

Venkovní zařízení a vybavení objektu prosím používejte s ohledem na jejich určení. Před použitím veškerého vybavení prosím zkontrolujte pohledem jeho technický stav. Zjistíte-li viditelná poškození (praskliny, trhliny apod.), zařízení nepoužívejte. Je možné, že drobné poškození uniklo při pravidelné kontrole naší pozornosti. V takovém případě se Vám velmi omlouváme a veškeré nedostatky odstraníme v nejkratší možné době.


VII.

Za deště uklízejte nejen zapůjčené elektrické spotřebiče ale i deštník. Venkovní nábytek sklopte (opřete) tak, aby po něm déšť stékal a stojící voda zbytečně neničila dřevěné součásti.

Před odjezdem na výlet zavřete důkladně všechna okna a zamykejte dveře. Činíte tak i ve svém vlastním zájmu. Pamatujte, že v průběhu Vašeho výletu se může spustit déšť; proto Vás prosíme, abyste před odjezdem na výlet zajistili venkovní zařízení dle předchozího odstavce.


VIII.

Je-li nutné v průběhu Vašeho pobytu topit, můžete tak učinit v kamnech nebo krbu. Pokud nejste s topením obeznámeni, informujte nás při nástupu a vše Vám vysvětlíme.


IX.

Jestliže jsme Vám poskytli k dispozici povlečení, prosíme Vás o opatrné zacházení. Často se stává, že povlečení bývá znečištěno nejrůznějšími barvami a skvrnami tak, že jeho vyprání již není možné.


Upozorňujeme, že v takovém případě je třeba povlečení uhradit v plné výši.


X.

Technická údržba objektu není vyžadována žádná
.

Domovní odpad můžete likvidovat v kontejneru, který je k dispozici u silnice.


XI.


Veškeré návštěvy (příbuzní, přátelé apod.) objektu a přilehlých pozemků jsou  bez předchozí dohody s ubytovatelem přísně zakázány!
Vstup do objektu a na pozemky, které k němu náleží, je dovolen výlučně osobám zapsaným na přihlašovacím listu.
Jednání v rozporu s tímto ustanovením považujeme za obzvláště hrubé porušení Ubytovacího řádu a
bude účtována částka 1.000,- Kč za každý den a každou jednu osobu nezapsanou v den příjezdu do domovní knihy!

V obvyklých situacích Vám určitě neodepřeme dvouhodinovou návštěvu Vašich přátel a známých, kteří se zastaví na kávu, ale například opakovaná čtyřhodinová návštěva je vyloučena.


XII.

Lékařská služba první pomoci Bruntál (jak pro dospělé, tak i pro děti a dorost) funguje v prostorách Územního střediska záchranné služby MSK, p.o. na Zeyerově ulici 13 v Bruntále, vedle supermarketu LIDL, v pracovních dnech od 17.00 - 22.00, o sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 do 22.00. Telefon: 554 716 444, 554 715 428.

V aktutních případech volejte 155. Je to rychlejší než 112, na druhou stranu na 112 můžete volat z telefonu i bez kreditu, dokonce i bez vložené SIM. Na lince 112 jsou operátoři hovoříci více jazyky a na lékařskou pomoc případně teprve přepojují (proto je rychlejší volat na 155).
Hlaste adresu Dobřečov 4, příp. můžete lokalitu upřesnit jako "150m po silnici pod farmou pana Havelky", nebo 1500m pod kostelem. Záchranářský vrtulník je (snad stále) v cca 10min. doletové vzdálenosti.

Stomatologická služba první pomoci: Jméno, telefon a adresu momentálně LSPP službu konajícího zubního lékaře zjistíte na Informačním centru při Záchranné službě Opava tel. č. 553 777 777.  Stomatologové oblastní stomatologické komory slouží pohotovostní službu v okrese Bruntál o sobotách, nedělích a ve svátky ve svých vlastních ordinacích vždy od 8.00 do 12.00 hod.

Dětský lékař v Rýmařově ordinuje v pracovní dny od 7:00 do 10:00, tel: 554 211 960, adresa Pivovarská 11.

Stomatologických lékařů v Rýmařově s ordinačními hodinami v pracovní dny průměrně 7:00-15:00 je pět, tel: čísla
554 211 967-8 (Pivovarská 11), 554 212 684 (Radniční 8), 554 212 848 (8.Května 47), 554 211 969 (Divadelní 12).

Pokud potřebujete odborného lékaře (alergologie, chirurgie, gynekologie,..), doporučujeme buď najít si kontakt na lékaře na níže uvedené webové stránce, nebo navštívit nemocnici v Rýmařově (Hornoměstská 16, při příjezdu do Rýmařova neodbočíte vpravo po hlavní, ale pojedete rovně, nemocnice je po cca 300m vlevo). Tam Vám určitě poradí, na kterého lékaře se obrátit.

Nacházíte se v oblasti se zvýšeným výskytem klíšťat. Do lesa a vysoké trávy se proto vhodně oblékněte:
použijte přiléhavý oděv s dlouhými nohavicemi a rukávy. Doporučuje se též ošetřit pokožku repelentem.

Zjistíte-li, že se na pokožce v okolí klíštěte vytvořila zarudlá skvrna velikosti pětikoruny nebo větší, na nic nečekejte a
ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Je pravděpodobné, že klíště bylo infikováno, a je nezbytné zahájit okamžitou léčbu.


Aktuální informace naleznete na http://www.rymarov.cz/zdravotnictvi


XIII.

Po 22. hodině je třeba se na volných prostranstvích chovat tiše.

Při opakovaném porušení tohoto ustanovení nebo v případě nutnosti zásahu Policie ČR
je ubytovatel oprávněn předčasně a s okamžitou platností ukončit pobyt hosta bez nároku
na navrácení poměrné částky za nevyužité dny pobytu.


Pokud by naopak Vás někdo z okolních chat po 22.hodině rušil svými projevy, můžete volat Policii ČR Rýmařov, tel: 554 211 333, nebo 974 731 751. Pokud by to nikdo nebral, ač jde o non-stop služebnu, volejte na na běžnou linku 158. To se sice dovoláte do centrály v Šumperku, ale neveřejnými kanály si to s Rýmařovem předají velmi rychle. Dojezd cca 20-30min od nahlášení. Hlaste adresu Dobřečov 11 (pro dohledání lokace či ověření přes katastr mohou chtít jméno - pak uveďte Pokorný), příp. můžete lokalitu upřesnit jako "150m po silnici pod farmou pana Havelky", nebo 1500m pod kostelem.

XIV.

Výčet dalších jednání, která jsou důvodem pro okamžité ukončení pobytu hosta bez nároku na navrácení poměrné částky za nevyužité dny pobytu:

- opakované porušování Ubytovacího řádu
- porušení Ubytovacího řádu obzvláště hrubým způsobem
- hrubé chování hosta vůči svému okolí nebo vůči ubytovateli
- jednorázové, obzvláště hrubé nebo agresivní chování hosta vůči svému okolí nebo vůči ubytovateli
- zdržování se nebo pobyt osob předem neohlášených, bez vysloveného souhlasu, nebo dokonce po výslovném zákazu
- opakované, prokázané porušování nočního klidu
- zamlčení skutečnosti, která by mohla vést ubytovatele k rozhodnutí hosta neubytovat
- opakované obtěžování okolí domácím zvířetem hosta
- napadení okolí domácím zvířetem hosta
- prokázaný pokus o krádež
- prokázané záměrné poškození nebo pokus o záměrné poškození objektu nebo jeho vybavení, zařízení, příslušenství
- nerespektování bezpečnostních pokynů označených slovem „VÝSTRAHA“
- opakované nerespektování bezpečnostních pokynů označených slovem „POZOR“2.3 Před odjezdem

I.

Před odjezdem není potřeba "gruntovat", ale běžný úklid jako v domácnosti se předpokládá !
Běžným úklidem myslíme také vynešení a vymytí odpadkového koše, vyklizení a vytření lednice a úklid hrubých nečistot (např. rozšlapané sušenky, papírky od bonbónů, atp). Pokud nebude běžný úklid proveden, budeme účtovat 500Kč za zvýšený úklid. Pokud máte s sebou domácí zvíře, např. psa, doporučujeme věnovat úklidu větší pozornost (např. chupy), jinak opět částka za zvýšený úklid.

II.

Před svým odjezdem vyčkejte na příjezd ubytovatele a dokončení kontroly stavu objektu a jeho zařízení.
Pokud tak neučiníte, propadá složená kauce bez náhrady, přičemž Vás to nezbavuje odpovědnosti uhradit škody v plné výši, k čemuž pořídíme videozáznam.


III.

Před vyklizením objektu důkladně zkontrolujte, zda jste něco nezapomněli, případně neztratili u/ve vířivce, u trampolíny či na louce. Pozor zejména na cenné věci na louce - řetízky, prstýnky, hodinky, fotoaparáty, brýle,... V interiéru vše při úklidu najdeme a hned Vás kontakujeme. Ale v trávě může drobný spadený šperk najít až další host a záleží na něm, co udělá. Kromě toho může být poškozen sekačkou na trávu...

Případné zapomenuté nalezené věci si, po telefonické domluvě termínu, můžete u nás vyzvednout osobně, nebo Vám je zašleme dobírkou za úhradu poštovného a balného (200Kč do 30kg)


Nalezené věci skladujeme nejdéle 3 měsíce od ukončení Vašeho pobytu.

Neskladujeme a po Vašem odjedu likvidujeme:
- potraviny a doplňky stravy, jednotlivé balíčky cigaret, zapalovače, alkohol
- prostředky osobní hygieny (sprchové gely, zubní kartáčky a pasty,...)
- drobnosti, jejichž celková hodnota nepřevyšuje poštovné a balné3. Bezpečnostní upozornění k používání zařízení objektu


Stejně jako v každé domácnosti se i v místě Vašeho ubytování nacházejí předměty a instalace, které mohou za určitých okolností představovat jisté bezpečnostní riziko. Věnujte proto prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným pokynům a upozorněním, která poukazují na možná rizika související s používáním objektu a jeho zařízení a vybavení.

Vysvětlivky
VÝSTRAHA 
Takto označený text upozorňuje na bezprostřední nebezpečí ohrožení života, zdraví nebo vzniku věcných škod. Nedodržení takto označených pokynů bude mít za následek úmrtí osob, těžkou újmu na jejich zdraví nebo vznik obzvláště závažných věcných škod.

POZOR
Takto označený text upozorňuje na možné nebezpečí ohrožení zdraví nebo vzniku věcných škod. Nedodržení takto označených pokynů může mít za následek újmu na zdraví nebo vznik věcných škod.

POZNÁMKA 
Takto označený text obsahuje pokyny ke zvýšení bezpečnosti osob při manipulaci s určitými předměty. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek snížení pohodlí při pobytu.3.1 Elektrická zařízení a topení


VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

V objektu se nacházejí elektrická zařízení, spotřebiče a elektrické zásuvky, které nejsou chráněny dětským zámkem! Elektrická zařízení používejte v souladu s obdrženými pokyny, případně v souladu s obecně platnými pravidly bezpečné manipulace. Jestliže si nejste jisti účelem či způsobem použití některého elektrického spotřebiče, obraťte se na nás. Správný způsob použití spotřebiče Vám rádi vysvětlíme a předvedeme.

Nedovolte dětem manipulaci s elektrickými zařízeními a spotřebiči ani tělesný kontakt s elektrickými zásuvkami.

Před použitím elektrického zařízení zkontrolujte jeho technický stav a zejména neporušenost napájecího kabelu. Je-li napájecí kabel porušen nebo vykazuje-li elektrické zařízení známky jiného poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost jeho provozu, zařízení nepoužívejte a neprodleně informujte ubytovatele.
POZOR! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ O HORKÉ POVRCHY!

V objektu se nacházejí zařízení a spotřebiče, jejichž povrch může být horký. Jedná se zejména o krb, kamna a plotny elektrického vařiče. Jsou-li tyto spotřebiče v provozu, nedotýkejte se jejich povrchu a neodkládejte na jejich povrch a do bezprostřední blízkosti předměty, které mohou být vysokým teplem snadno poškozeny (zejména plastové předměty), nebo se mohou samy vznítit.

Pozor na tepelnou vodivost kovových předmětů, které se mohou o horký povrch snadno rozehřát na velmi vysokou teplotu a představují pak stejné nebezpečí poranění jako samotný zdroj tepla.3.2 Používání vířivkyPOZOR! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ NÁSLEDKEM PÁDU!

V blízkosti vířivky si počínejte velmi obezřetně. Okraje betonového lemu mohou být mokré a kluzké a lze si na nich přivodit vážná poranění, a to včetně komplikovaných zlomenin a úrazů hlavy.


VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ UTONUTÍ!

Ač je hloubka vody přibližně 0,6 metru, bohatě postačuje k utonutí i dospělého člověka, natož dítěte. Dbejte proto, aby zejména děti nepoužívaly vířivku bez dozoru.
Při pobytu dětí ve vířivce zajistěte přítomnost dospělé osoby ! 

Zejména osoby se srdečními vadami a vysokým krevním tlakem by měly zhodnotit svůj zdravotní stav vůči teplotě vody, kterou si nastavíte. Velmi teplá voda může přivodit komplikace krevního oběhu!


Při pobytu ve vířivce je přísně zakázáno kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a požívat návykové a omamné látky. Do vířivky nevstupujte pod vlivem alkoholických nápojů a návykových a omamných látek.
Platí přísný zákaz koupání zvířat v bazénu !Při pobytu ve vířivce nepoužívejte elektrické spotřebiče, a to ani ty, jejichž použití je zdánlivě bezpečné.

POZOR! NEBEZPEČÍ PODRÁŽDĚNÍ PŘI MANIPULACI S CHLOREM!

Dezinfekční tablety obsahují koncentrovaný chlór, který může dráždit pokožku. Při manipulaci s tabletami je nutné použít ochranné rukavice, nebo alespoň igelitový sáček! Nesahejte na tablety nechráněnou pokožkou!


POZMÁMKA: UDRŽUJTE ČISTOTU!

Před vstupem do vířivky se krátce osprchujte. To platí zejména za slunného počasí, kdy používáte opalovací krémy.
Nevstupujte do vířivky s opalovacími krémy na těle - voda by se znehodnila, neboť by začla nepřiměřeně pěnit !!!


POZOR! VODA VE VÍŘIVCE NENÍ PITNÁ!

Vodu z vířivky nepijte a pokud možno se vyvarujte tzv. „loknutí“. Při spolknutí vody vypijte větší množství čisté vody. Vyvolávat zvracení po jednom loku je u jinak zdravých osob přehnané a zbytečné. V případě následné nevolnosti však vyhledejte lékaře.POZOR! NEBEZPEČÍ VZNIKU VÝRAZNÝCH VĚCNÝCH ŠKOD!

Ve vířivce nepoužívejte ostré ani těžké předměty, které by mohly poškodit stěny vířivky. Ač se zdá pevná, propíchnutí, proříznutí či protržení není tak těžké, jak by se mohlo zdát.
Upozorňujeme, že případné poškození je nezvratné a bylo by potřeba vířivku vyměnit!
4. Slovo závěrem

Vážení hosté, ještě jednou se omlouváme za množství informací a pokynů, které je třeba dodržovat. Uvedené pokyny však pramení z našich více než třicetiletých zkušeností s ubytováním. Pamatujte prosím, že více než všechny příkazy, zákazy a upozornění platí zdravý rozum.

V případě nejasností nebo dotazů se na nás prosím kdykoli obraťte. Rádi a ochotně Vám poskytneme další či doplňující informace.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.Najdete nás na Facebooku www.facebook.com/okservice.dobrecov  a  Google+

vytvořil Martin Pokorný